Jednotlivé výjezdy Exp. Mafia v CB liga 2018/2019


Rok / Měsíc Datum Lokátor Místo qso Neplatných Průměr Bodů DX volačka DX lokátor DX km
2018 / 8 11.8.2018 JN98KJ Sitno 83 3 76.77 6372 Exp. Radegast /p Koráb _773m JN69MJ 440
2018 / 9 15.9.2018 JN98LR Trnovník 78 0 111.4 8689 Ec8 Expedice Radegast /p Dyleň _940m JN69GX 485
2018 / 10 20.10.2018 JN98LR Skalka 102 0 91.01 9283 Expedice Radegast /p Čerchov _1042m JN69JJ 455
2018 / 11 24.11.2018 JN98LR Skalka 113 1 96.71 10928 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m JN69JJ 455
2018 / 12 15.12.2018 JN98LR Chata na Skalke 110 0 80.59 8865 Vláďa Tři Dvory Cl-78 /p Zvičina _671m JO70UK 301
2019 / 1 12.1.2019 JN98LR Chata na Skalke 87 0 76.17 6627 Apache Znojmo /p Skalka_560m JN78UX 239
2019 / 2 23.2.2019 JN98LR Skalka 95 3 93.84 8915 Expedice Radegast /p Křížový Vrch _485m JN69OO 429
2019 / 3 23.3.2019 JN98LR Suchá Hora Skalka 128 3 100.41 12852 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m JN69JJ 455
2019 / 4 20.4.2019 JN98LR Suchá Hora 133 4 81.2 10800 Vláďa Tři Dvory Cl-78 /p Zvičina _671m JO70UK 301
2019 / 5 18.5.2019 JN98LR Trnovník 81 3 100.72 8158 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m JN69JJ 455
2019 / 6 1.6.2019 JN98LR Skalka 116 1 102.47 11886 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m JN69JJ 455
2019 / 7 27.7.2019 JN98LR Skalka 48 1 127.54 6122 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m JN69JJ 455

Účastníci :


Průměr se počítá ze součtu všech platných spojení v deníku děleno počet platných spojení.
Neplatná spojení jsou za volačkou označeny
.#